RUIMTE VOOR ELKAAR

Welke ruimte willen we om ons heen? Hoe willen we samen leven? Dit soort vragen zijn wat ons betreft de basis voor de ontwikkeling van de openbare ruimte. Het is een spel van belangen, ideeën en visies. Om dat in goede banen te leiden, is creativiteit en daadkracht nodig. Precies waar wij goed in zijn. We brengen partijen samen, gaan om tafel met stakeholders of drinken een bak koffie met bewoners. Zo maken we kansen en inzichten tastbaar. Dan krijgen ruimtelijke plannen de kans om te groeien en voor iedereen waardevol te worden. Daar geloven wij in.

ONZE EXPERTISES

LOCATIEONTWIKKELING

Je wilt een locatie een nieuwe waarde geven? Goed plan! Maar wat komt er bij kijken? Vaak staan bestaande regels in de weg. Of er zijn lastige procedures te doorgronden. Een complexe uitdaging die veel tijd en geld kan kosten. Ga voor een project dat niet langer duurt dan nodig. Schakel Dutchplanners in!

Wij doen het nodige onderzoek, pakken bestemmingsplannen aan en zorgen voor ruimtelijke onderbouwingen. Volgende stap: een efficiënt proces en dito uitvoering. We kennen veel gemeenten en weten hoe ze werken, waardoor we snel tot een gedragen plan komen. Ladderonderzoek? Massastudies? Stedenbouwkundige plannen? Parkeerdrukonderzoeken? We regelen het. 

BELEIDSONTWIKKELING

Ruimtelijke plannen die niet passen bij de dagelijkse realiteit zijn zinloos. Wij kijken altijd naar de directe toepasbaarheid. Is het uitvoerbaar? Sluit het aan bij de gebruikers van de stad? Levert het op wat we willen? Met andere woorden: de conceptuele en strategische kant van beleidsontwikkeling moet gewoon kloppen, maar de eindgebruiker is ons vertrekpunt.

Hoe we dat doen? Gedegen onderzoek en een goed gesprek met alle betrokken partijen. Door al deze invalshoeken te betrekken, maken we concreet en afgewogen beleid dat haalbaar en schaalbaar is op verschillende overheidsniveaus.

Klop bij ons aan voor structuurvisies, behoefteonderzoeken, woonvisies, de Omgevingswet of met vragen over de identiteit van je stad. Wij adviseren en begeleiden niet alleen, maar ondersteunen je ook in de uitvoering met het opzetten van het proces en het verbinden van partijen. 

Met een heldere strategie, overzicht en onderling vertrouwen gaan we aan de slag met ruimtelijke plannen. Daar leveren we een heldere ruimtelijke onderbouwing, een bestemmingsplan of een motivatie bij.

- Team Dutchplanners

GEBIEDSONTWIKKELING

Wat heb je aan beleid dat geen vruchtbare voedingsbodem heeft? Precies. Niets. Daarom geloven wij in ruimtelijk plannen die de zegen van hun eindgebruikers hebben. Daaruit ontstaan projecten waar iedereen blij van wordt; bestuurders én bewoners.

Bij beleidsontwikkeling zorgen we dus niet alleen voor conceptuele en strategische excellentie. We onderzoeken het werkveld en praten met stakeholders. Samen vertalen we dit naar een concreet plan dat hout snijdt op verschillende overheids- en schaalniveaus. Dat kan in de vorm van een ruimtelijke onderbouwing, een bestemmingsplan of een motivatie.

Zet ons aan het werk met de identiteit van je stad, met structuurvisies of met behoefteonderzoeken. Onze kracht ligt in het opzetten van het proces en het verbinden van partijen. Daarbij geven we helder advies, maar we ondersteunen ook bij de uitrol met een integrale aanpak.

Hoe we dat doen? Gedegen onderzoek en een goed gesprek met alle betrokken partijen. Door al deze invalshoeken te betrekken, maken we concreet en afgewogen beleid dat haalbaar en schaalbaar is op verschillende overheidsniveaus.

Klop bij ons aan voor structuurvisies, behoefteonderzoeken, woonvisies, de Omgevingswet of met vragen over de identiteit van je stad. Wij adviseren en begeleiden niet alleen, maar ondersteunen je ook in de uitvoering met het opzetten van het proces en het verbinden van partijen.

PROCESBEGELEIDING

Voor grote ruimtelijke ontwikkelingen is een participatietraject verplicht. En een goed ingericht traject creëert nieuwe inzichten en draagvlak voor plannen. Zo niet, dan werkt het averechts. Wij bouwen een strategie op basis van locatie, omwonenden en belangen. Vanuit hier starten we de communicatie.

Een participatietraject is dus maatwerk. Wij rollen ze uit voor gemeenten, provincies, ministeries en ontwikkelaars. Informatiestromen zijn daarbij van levensbelang. Samen met jou bepalen we welke kanalen van waarde zijn. Online en offline, bottom-up en top-down.

Zo komen er vele keuzemomenten voorbij. Met onze ervaring aan boord maak je altijd de juiste keuze. En we helpen je met het inzetten van de juiste tools; van de organisatie van inspraakbijeenkomsten tot online participatieplatforms. Maar we geven ook trainingen en workshops als je het zelf wilt doen.

Hoe we dat doen? Gedegen onderzoek en een goed gesprek met alle betrokken partijen. Door al deze invalshoeken te betrekken, maken we concreet en afgewogen beleid dat haalbaar en schaalbaar is op verschillende overheidsniveaus.

Klop bij ons aan voor structuurvisies, behoefteonderzoeken, woonvisies, de Omgevingswet of met vragen over de identiteit van je stad. Wij adviseren en begeleiden niet alleen, maar ondersteunen je ook in de uitvoering met het opzetten van het proces en het verbinden van partijen.

CONSULTANCY

Een junior planoloog? Een stedebouwkundige? Of iemand die een lastig project er vakkundig doorheen sleept? Wij leveren de consultancy die je zoekt voor het tijdelijk vervangen van leidinggevenden, beleidsmedewerkers of managers. Uiteraard hebben ze een hbo-diploma op zak of een academische opleiding afgerond.

We werken voor gemeenten, provincies, ministeries, ontwikkelaars, ingenieurs en adviesbureaus. Dat doen wij door heel Nederland. Dus kennen we veel overheden en organisaties en weten we hoe ze werken. 

Of je ons nu inschakelt voor inhoudelijk werk, het begeleiden van processen of het oplossen van problemen, altijd kijkt er iemand vanuit het hoofdkantoor mee voor eventuele ondersteuning of extra kennis.

#watisjouwplan

ZIENSWIJZEN VERWERKEN

Zienswijzen samenvatten en een reactienota opstellen, dat kan een best klusje zijn. Wij hebben inmiddels veel zienswijzen verwerkt en een systematische aanpak ontwikkeld.

Daardoor kunnen wij gemeenten en projectontwikkelaars helpen om snel zienswijzen te verwerken. Bovendien kun je van ons, als onafhankelijke partij een objectieve reactienota verwachten van hoge kwaliteit. We hebben natuurlijk alle kennis van planvorming en gemeentelijke ervaring in huis.

Met een gemiddelde doorlooptijd van vier weken, helpen we jou graag zienswijzen snel te verwerken.

“Het is fijn om met Dutchplanners samen te werken. Door het gedegen advies voorzien van de juiste onderbouwing hebben wij moeilijke keuzes kunnen maken.”

“Zonder het advies van Dutchplanners had de uitvoering van ons project minder succesvol geweest.”

“Dutchplanners denkt in het belang van iedereen, een kritische blik is soms nodig om verder te komen in de processen.”

ONTVANG GRATIS UPDATES!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief