EEN UNIEKE ENTREE VOOR HARDERWIJK EN DE VELUWE

VAN BOEKHORSTLAAN NAAR ONTWIKKELTERREIN

Tussen de A28, de Ceintuurbaan en de Deventerweg ligt een wat rommelige lap grond met flink wat bomen, een weinig gebruikt transferium en een uitkijktoren van Van Der Valk. In de volksmond heet het De Boekhorstlaan, naar de straat die er schuin doorheen loopt. De vennootschap Veluwe Transferium Boekhorst maakt er een multifunctioneel gebied van: Adventurepark Veluwe, met recreatie, horeca en een duurzaam mobiliteitspunt. Zo wordt het een prachtige stadsentree voor Harderwijk én een startpunt voor bezoekers van de Veluwe. Wij mochten helpen bij het ontwikkelen van de plannen.

ADVENTUREPARK VELUWE

De Boekhorstlaan leent zich helemaal voor een vertrekpunt naar de Veluwe. Het heeft al een carpoolplaats/transferium. Daar worden voorzieningen aan toegevoegd om er een aantrekkelijke en multifunctionele plek van te maken. En het Adventurepark Veluwe pakt echt uit, met voorzieningen op het gebied van leisure, verblijf, horeca en uitdagende activiteiten, zoals het Klimbos Harderwijk met onder andere de spectaculaire rollercoaster zipline. Zo wordt het een duurzaam concept dat jaren vooruit kan.

ONZE BIJDRAGE

Wat moest er gebeuren om deze mooie plannen te veranderen in realiteit? Dat begon met een bestemmingswijziging, maar daar waren verschillende onderzoeken voor nodig. De vennootschap Veluwe Transferium Boekhorst betrok ons al vroeg in het proces om de volgorde van deze onderzoeken te bepalen, in samenspraak met gemeente en provincie. Zo probeerden we de haalbaarheid te vergroten en beperkten we de out-of-pocketkosten.

We deden ook onderzoek in de omgeving, omdat de voorzieningen van het Adventurepark invloed kunnen hebben op voorzieningen in de regio. Daarvoor hebben we het instrument Ladder duurzame verstedelijking gebruikt. Daarnaast brachten we de milieueffecten in beeld en tot slot stelden we de ruimtelijke onderbouwing op. Die is toegelicht bij de raadscommissie voor de aanvraag van een Omgevingsvergunning tot wijziging van bestemming.

EN NU DE UITVOERING

Dit was zeker geen doorsnee plan. Na een raadsdebat heeft het ter inzage gelegen. Omwonenden hadden nog bedenkingen bij de onderbouwing van de bereikbaarheid en de doorstroming naar omliggende wegen. Dit is voorgelegd aan de rechtbank, maar de Raad van State heeft besloten dat de motivatie voldoende was. Dus na een lange voorbereiding is er groen licht. De ondernemers kunnen aan de slag. Het Klimbos verwacht in 2019 de deuren te kunnen openen. Wij gaan zeker even de bomen in!