HET 10-STAPPENPLAN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING

EEN OMGEVINGSVERGUNNING AANVRAGEN, HOE DAN?

Wij merken in ons werkveld dat veel mensen het aanvragen van een omgevingsvergunning moeilijk vinden. Met deze blog willen we je hier graag wegwijs in te maken. Je wilt bijvoorbeeld een zwembad graven in je achtertuin of iets bouwen? Dan moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Een aanvraag doe je bij je eigen gemeente. Vroeger kon dit nog aan de balie, tegenwoordig moet dit  via het online platform omgevingsloket.nl worden geregeld. Hier moet je aangeven je wilt gaan doen, wanneer en hoe. Daar voeg je dan situatietekeningen aan toe en kan de vergunning worden aangevraagd. Vervolgens komt de aanvraag binnen bij een gemeente en gaat er een vergunningverlening traject in van 8 weken. Het lijkt heel gemakkelijk als we het zo vertellen, maar probleem hierbij is vaak dat aanvragers niet weten hoe een juiste en volledige aanvraag eruit moet zien. Een gemeente kan een aanvrager hier tot op zekere hoogte bij helpen, maar is hierin geen adviesorgaan.

DE BEOORDELING VAN DE AANVRAAG

De gemeente beoordeeld een aanvraag vanuit verschillende aspecten. Eerst wordt het getoetst aan het bestemmingsplan, vervolgens aan milieuaspecten die van invloed zijn op de algemene gezondheid van de mens en daarnaast nog aan omgevingsaspecten, zoals invloed op de natuur of archeologische waarden. Samen vertegenwoordigen deze aspecten een goed leefklimaat, de gemeente haar rol hierin is om dit te bewaken. Bij een aanvraag moet de gemeente dus altijd deze afweging maken. Formeel wordt dan vastgesteld of een aanvraag voldoet aan een ‘goede ruimtelijke ordening’ of niet.

Soms kan het zelfs nog zo zijn dat bij de beoordeling van de aanvraag een gemeente vraagt om nadere onderzoeken. Stel dat de bodem op de plek waar je het zwembad wilt graven vervuild blijkt te zijn, dan moet dit eerst gesaneerd worden. Stel dat er asbest in de grond zit, kun je tijdens het graven van het zwembad ziek worden. De gemeente wil dit voorkomen.

DE PROCEDURE

Wat we ook merken is dat men vandaag de aanvraag doet en morgen al wil beginnen met het uitvoeren van de werkzaamheden. Vervolgens komen er nog wettelijke termijnen bij en voordat je echt een schop in de grond mag zetten ben je zo 8 of misschien 10 weken verder. We raden je dus aan om eerst duidelijk te krijgen wat je aanvraagt en de aanvraag die je doet volledig in te vullen. Vooraf contact opnemen met de gemeente hierover is slim, de behandelend ambtenaar kan je precies vertellen wat je allemaal moet aanleveren.

EEN TIP! GRATIS STAPPENPLAN

Om je wat meer inzicht te geven in ‘hoe’ je een aanvraag doet, hebben we een 10-stappenplan voor je gemaakt. Het 10 stappenplan vertelt je letterlijk wat je online moet doen om je vergunning aan te vragen. Op deze manier hopen we dat een aanvraag voor een omgevingsvergunning wat gemakkelijker en sneller worden doorlopen. 

De volgende link geeft je toegang tot het stappenplan: In 10 Stappen Een Omgevingsvergunning Aanvragen