REACTIENOTA OPSTELLEN VOOR ZIENSWIJZEN

Zienswijzen samenvatten en een reactienota opstellen, een klus die moet gebeuren.
Besteed jij jouw tijd liever aan andere zaken? Ons team helpt je er graag mee.

ZIENSWIJZEN

Zienswijzen, liever heb je ze niet. Want is een betrokkene het niet eens met de ruimtelijke plannen, dan is het indienen van een zienswijze de manier om plannen onder druk te zetten. Met een zienswijze kunnen betrokkenen, zoals omwonenden, bedrijven, organisaties en zelfs overheden aangeven wat hun kijk is op de plannen en welke standpunten zij daarin innemen.

Zienswijzen zijn belangrijk in het planvormingsproces omdat ze kunnen helpen om tot een betere en meer draagvlakbepalende planvorming te komen. Door verschillende zienswijzen te betrekken, kunnen de plannen beter aansluiten bij de behoeften en wensen van de verschillende belanghebbenden.

Maar dan moet er wel de kern uit alle zienswijzen gehaald worden. Het kan namelijk maar zo zijn dat tientallen of soms zelfs een paar honderd zienswijzen worden ingediend. Wat zijn de gemene delers in deze zienswijzen? Zonder de rode draad is het lastig beslissingen te nemen of plannen gewijzigd moeten worden.

Daarom moeten de zienswijzen samengevat worden en gebundeld worden in een reactienota. Op basis van die reactienota kunnen beslissingen worden genomen.

ZIENSWIJZEN SAMENVOEGEN TOT EEN REACTIENOTA

Hoe meer zienswijzen er zijn ingediend, des te lastiger wordt het om de rode draad uit de zienswijzen te halen.
Om dat op een snelle manier te kunnen doen, hebben we een systematische werkwijze ontwikkeld: het opdelen van de zienswijzen in thema’s die we door onze ervaring met het maken van meerdere reactienota’s hebben opgesteld. We vatten de zienswijzen vervolgens samen op basis van deze thema’s.
Inmiddels zijn wij daar behoorlijk bedreven in geworden en kunnen we zelfs grotere hoeveelheden zienswijzen verwerken binnen vier weken.

Zienswijzen zijn belangrijk in het planvormingsproces omdat ze kunnen helpen om tot een betere en meer draagvlakbepalende planvorming te komen. Door verschillende zienswijzen te betrekken, kunnen de plannen beter aansluiten bij de behoeften en wensen van de verschillende belanghebbenden.

Maar dan moet er wel de kern uit alle zienswijzen gehaald worden. Het kan namelijk maar zo zijn dat tientallen of soms zelfs een paar honderd zienswijzen worden ingediend. Wat zijn de gemene delers in deze zienswijzen? Zonder de rode draad is het lastig beslissingen te nemen of plannen gewijzigd moeten worden.

Daarom moeten de zienswijzen samengevat worden en gebundeld worden in een reactienota. Op basis van die reactienota kunnen beslissingen worden genomen.

ZIENSWIJZEN OPSTELLEN UITBESTEDEN

Loop jij tegen het samenvatten van de zienswijzen en het opstellen van de reactienota aan? Lukt het je niet om dit binnen de gestelde termijn van 12 weken uit te voeren, of is de termijn bijna verstreken? 

Wij nemen het graag voor je uit handen.

De voordelen van het uitbesteden van zienswijzen:

UITBESTEDEN?

Kunnen wij jou helpen de reactienota op te stellen?

ZIENSWIJZEN VOORKOMEN MET PARTICIPATIE

Zienswijzen voorkomen? Met een goed participatietraject, zo vroeg mogelijk in het proces, kun je het aantal zienswijzen beperken. Standpunten van betrokken zijn dan meestal nog niet in beton gegoten en plannen kunnen eenvoudiger bijgestuurd worden, zodat zij meer draagvlak hebben.

Ook participatie kun je aan ons uitbesteden.