Een transparant proces voor de participatieve gebiedsontwikkeling in Elst 

In 2022 hebben wij in opdracht van Jansen Bouwontwikkeling uit Wijchen het participatieproces mogen begeleiden. Hier delen we graag onze aanpak en voortgang in het participatieve proces voor de gebiedsontwikkeling in Elst.  

Het begin van het proces was wat gespannen. Van betrokken kregen wij aan het einde te horen dat het plan positief is veranderd gedurende het proces en dat er wat met de zorgen en wensen is gedaan. Hieronder volgt een stapsgewijze toelichting op het proces: 

Stap 1: Informatieavond en Kennismakingsgesprekken (maart 2022) 
We zijn gestart met een informatieavond waarin we de betrokkenen hebben geïnformeerd over het project en de plannen. Na deze avond hebben we individuele kennismakingsgesprekken gevoerd met (in)direct betrokkenen aan de keukentafel om hun specifieke zorgen, wensen en ideeën te begrijpen. Al deze informatie hebben wij samengevoegd in een beknopt verslag.  

Stap 2: Participatieplan opstellen (juni 2022)
Op basis van de input uit de kennismakingsgesprekken hebben we een participatieplan opgesteld. Dit plan vormt de leidraad voor het betrekken van de gemeenschap bij het ontwikkelproces en zorgt voor een gestructureerde aanpak. 

Stap 3: Wandeling door het gebied (juli 2022) 
Om de betrokkenen een beter inzicht te geven in de context van het gebied, de gedeelde zorgen en wensen te delen, hebben we gezamenlijk een wandeling door het gebied gemaakt. De wandeling was niet zomaar, want deze werd als belangrijke waarde genoemd in 80% van alle kennismakingsgesprekken. Mensen wandelen op dit moment graag door het gebied. Dit was niet bekend bij de ontwikkelaars en heeft als verbindend gewerkt.  

Stap 4: Gebiedstafels (najaar 2022) 
In het najaar hebben we drie gebiedstafels begeleid. Deze tafels fungeerden als platform voor interactieve discussie tussen de betrokkenen. Wij hebben hier het participatieniveau raadplegen gehanteerd. Eenieder kon hier hun zorgen, wensen en ideeën delen en samenwerken aan een meer gemeenschappelijk stedenbouwkundig plan. Met de stedenbouwkundige werd het plan bijgesteld.  

Stap 5: Bijstellen van het plan 
Met behulp van de input die we hebben ontvangen tijdens de wandeling en de gebiedstafels, hebben we het initiële plan aangepast. We hebben zorgvuldig geluisterd naar de behoeften en er zijn waar mogelijk wijzigingen doorgevoerd om een antwoord te geven op deze input. 

Stap 6: Aanbieden aan de gemeente (mei 2023)
Het bijgestelde plan is gepresenteerd tijdens een informatieavond en wordt nu aangeboden aan de gemeente. We benadrukken daarbij de participatieve aanpak die we hebben gevolgd, en transparant hebben gedeeld via Parolo. Het doel is om het draagvlak voor het plan bij de gemeente en andere belanghebbenden te vergroten. 

We kijken uit naar de verdere ontwikkeling van het project. Nu wordt het aan de gemeente om te besluiten over het plan en de planologische procedure te starten. Blijf deze pagina volgen voor updates over de voortgang. Heb je vragen, suggesties of feedback? Neem dan gerust contact met ons op!