Participatie in Gebiedsontwikkeling: Meer dan Praten

Welkom bij Dutchplanners! Vandaag nemen we je mee in een boeiend project dat we in samenwerking met Staatsbosbeheer en Smink mogen begeleiden: de gebiedsontwikkeling van De Dorschkamp in Wageningen. In dit stuk delen we onze ervaringen en inzichten over het belang van participatie in dit project en waarom het verder gaat dan alleen praten.

Achtergrond

De Dorschkamp, gelegen in het prachtige Wageningen, biedt een unieke kans voor gebiedsontwikkeling. Een stedenbouwkundig plan opgesteld door #wUrck dient als basis voor de verdere uitwerking. De basis is gelegd in de gebiedsvisie opgesteld door Witteveen&Bos. Echter, we beseften al snel dat om een succesvol en duurzaam resultaat te behalen, het essentieel was om de lokale gemeenschap en andere belanghebbenden actief te betrekken.

Participatie: Meer dan Praten

Bij Dutchplanners geloven we dat participatie een integraal onderdeel moet zijn van elk ontwikkelingsproces. Het gaat verder dan alleen praten; het omvat een inclusieve aanpak waarbij we samen met betrokkenen op zoek gaan naar oplossingen en elkaars perspectieven serieus nemen.

Samen op pad

Om dit te realiseren, gingen we op pad met bewoners, een ecoloog, #mooiwageningen en Duurzaam Wageningen. We wilden niet alleen de visies van deze partijen horen, maar ook daadwerkelijk de rijkdom van het gebied ervaren. Zo hebben we onder andere ontdekt dat er een wildwissel ligt die extra aandacht vereist bij de inpassing en uitwerking van het plan.

Noteren op de kaart

Een cruciaal aspect van ons participatieve proces was het noteren van alle bevindingen op een kaart. Hierdoor ontstond een gelijkwaardig perspectief op wat er al woont en leeft in het gebied. Dit zorgde voor een goed vertrekpunt om passende oplossingen te vinden die rekening houden met zowel de menselijke als de natuurlijke aspecten van De Dorschkamp.

Loslaten en samen de weg zoeken

Participatie gaat soms ook over loslaten. Het is van essentieel belang om als begeleiders en ontwikkelaars ruimte te geven aan de input van de betrokkenen en gezamenlijk naar oplossingen te zoeken. Door de expertise van de ecoloog, de inzichten van lokale organisaties en de behoeften van de bewoners te combineren, ontstaat er een synergie die ons dichter bij de meest geschikte oplossingen brengt.

En daarom

Bij Dutchplanners geloven we dat participatie de sleutel is tot succesvolle gebiedsontwikkeling. Het gaat verder dan alleen praten; het omvat het actief betrekken van alle belanghebbenden en gezamenlijk zoeken naar oplossingen. Door ruimte te geven aan verschillende perspectieven en expertise te combineren, creëren we een duurzaam vertrekpunt voor elke ontwikkeling. Samen bouwen we aan een betere en inclusieve toekomst voor onze leefomgeving!

Heb je vragen of opmerkingen over dit blog of onze projecten? Neem gerust contact met ons op via maarten@dutchplanners.nl.