PARTICIPATIE OP LOCATIE

Een van de uitgangspunten van de nieuwe Omgevingswet is meer verantwoordelijkheid bij de initiatiefnemer. Ook als het gaat om participatie. Dus bij een project is de initiatiefnemer aan zet om omwonenden en andere belanghebbenden te betrekken. Gemeenten moeten dit proces beoordelen. Met ander woorden: is de bewonersparticipatie voldoende geweest? Maar hoe dat precies moet, heeft de wetgever niet beschreven.

WIJ MAKEN EEN PARTICIPATIEPLAN OP MAAT

Voorheen lag het organiseren van participatie bij gemeenten. Vaak werden omwonenden uitgenigd in een zaaltje om de plannen te bespreken. Maar met de komst van de Omgevingswet wordt dat een extra taak voor de initiatiefnemer. Niet alleen voor grote projecten. Ook bij kleine plannen is het goed – en straks dus verplicht – om de verwachtingen van alle partijen vooraf scherp te hebben. Vragen die daar bij spelen zijn: Wie betrekken we waarbij en waarom? Welke werkvormen zet je in? Hoe zorg je ervoor dat er wederzijds begrip is voor die keuzes? Daar is geen blauwdruk voor. Wij ervaren dat participatie in de Bollenstreek anders verloopt dan in de Achterhoek of in de regio Utrecht. Het is dus voor een groot deel maatwerk.

TIJDWINST AAN DE ACHTERKANT

De Omgevingswet is nog niet in werking, maar gemeenten oefenen er nu al mee. De vorm is vrij. En zonder participatie kan een projectaanvraag nu nog gewoon door. Toch is het raadzaam om goed te beschrijven en vast te leggen wat de aanpak en uitvoering behelst. Het voordeel is dat mogelijke argumenten op tijd worden ingebracht en plannen tijdig kunnen worden bijgesteld. Dit levert tijdswinst op aan de achterkant wanneer het plan formeel in procedure gaat. Wij gebruiken daarvoor parolo, een online participatie tool om informatiestromen vast te leggen.

Meer weten? We vertellen je graag over onze kijk op de zaak.