SLOW URBANISM, HOT OR NOT?

SLOW URBANISM, HOT OR NOT?

Slow urbanism, wie kent het niet? In heel veel plannen wordt er over gesproken, net als over stedelijke accupunctuur, bottom-up initiatieven, organische ontwikkeling, Citta Slow (zie figuur Slow Urbanism, de mindmap). Kenmerken zijn een centralere positie voor de eindgebruikers, ook als nieuwe spelers in het veld van veranderende verhoudingen tussen overheden en markt, nieuwe verdienmodellen, anders bestemmen met opgerekte termijnen, mede door de Crisis en Herstelwet. En de wens van de overheid om regie te houden. Maar waarover eigenlijk? En gaan we niet op korte termijn weer terug naar de praktijk van voor 2008? Deze zomer willen we deze onderwerpen verder onderzoeken.

EINDE VAN DE VINEX

De echte grote geplande stadsontwikkelingsprojecten zijn de afgelopen jaren tot stilstand gekomen en verdwenen. Er is de afgelopen jaren een andere wind gaan waaien in de gebiedsontwikkeling. Projecten zijn langzamer of niet tot stand gekomen. Er zijn minder woningen gebouwd en er zijn andere invullingen voor locaties gekomen. Door de financiële crisis zijn projecten stil komen te liggen en niet tot uitvoering gekomen. Het Bottom-up-initiatief is het credo geworden. Mooie kansen zijn van onderaf ontstaan, zowel in stedelijke gebieden als in krimpgebieden, met tijdelijke en definitieve invullingen. Vaak worden buitenlandse voorbeelden aangehaald ter inspiratie hoe het zou kunnen.

Dergelijke plannen worden voorzien van het stempel slow urbanism. Hoewel we ook sinds 2011 weten dat stedelijke ontwikkelingsprojecten überhaupt trager gaan. Is slow urbanism dan niet anders dan vertraagde geplande projecten? Of is er een nieuwe definitie gekomen? Wij gaan op zoek naar meer duidelijkheid hierover.

DENKT U MEE?

Dus wat is slow urbanism nu eigenlijk? Voor welke voorbeelden en initiatieven gaat slow urbanism als mechanisme of methodiek ook echt op? En wat vindt u ervan? Hierover gaan we met elkaar in gesprek.

Maarten Bosman, Natascha Krömer, Ellen Klein Gunnewiek en Mark Verhijde organiseren deze zomer enkele discussies en bijeenkomsten voor verdere verkenning van deze thema’s. Ook willen we enkele Duitse voorbeelden onderzoeken door met elkaar gezamenlijk naar Berlijn te gaan. Wilt u meedoen in dit gesprek, stuur dan een bericht naar Acquire Publishing.

PRINZESSINNENGARTEN, BADESCHIFF UND MEHR

Berlijn is een vaak gebruikt voorbeeld voor bottom-up initiatieven en slow urbanism. Er zijn veel voorbeelden te geven. Hierbij geven we twee hot topic voorbeelden die nieuwe betekenis geven voor bijzondere plekken in Berlijn. Daarnaast gaan we kort in op welk beleid de overheid daarvoor voert.