STAGIAIRES PLANOLOGIE EN RUIMTELIJKE ORDENING – ARNHEM

Een stageplaats op een gemoedelijke plek, met alle ruimte om jezelf te ontwikkelen en jezelf te zijn. Een onvergetelijke ervaring, waar jij de rest van je carrière profijt van zult hebben. Een stageplaats met maatschappelijke impact. Dat zijn onze beloftes aan jou.

Dutchplanners is op zoek naar meerdere stagiaires: zowel stagiaires die meelopen in de dagelijkste praktijk, als afstudeerders. Als stagiair ruimtelijke ordening word je onderdeel van een team ruimtelijk planners en planologen. We werken voor zowel gemeentes en overheden, als voor commerciële opdrachtgevers zoals projectontwikkelaars.

WE LOVE IT WHEN A PLAN COMES TOGETHER

Dutchplanners is een adviesbureau op het gebied van ruimtelijke vraagstukken. “We love it when a plan comes together” is onze slogan. Plannen maken is één, plannen waarmaken is twee. Dat is onze kern: realistische plannen maken. Plannen die Nederland verrijken, die bijdragen aan een duurzame leefomgeving, die haalbaar zijn én oog hebben voor de belangen van alle betrokken partijen. Plannen met impact.

Onze plannen werken door in andere vakgebieden. Zoals volkshuisvesting, verkeer, milieu, economie, ecologie en groen, leefbaarheid en vergunningverlening.

Als Dutchplanners kenmerken wij ons door het verbinden van mensen, we zijn assertief als het op ons vakgebied aankomt en hebben creatieve gaven, waardoor we ook de niet geijkte paden bewandelen.

MEEWERKSTAGE OF AFSTUDEERSTAGE

Ben je op zoek naar een meewerkstage of afstudeerstage? Je bent welkom! Stagiaires hebben een belangrijke positie bij Dutchplanners. Jouw bijdrage wordt gewaardeerd. Jij bent degene die plannen verdieping geeft en Dutchplanners helpt plannen nog beter te maken. We hebben de ambitie om als bureau te groeien en zo nog meer impact te maken. Daar kun jij ons mee helpen. We zijn zowel op zoek naar meewerkstagiaires als afstudeerders.

Als meewerkstagiair krijg je een rol in verschillende projecten: van de ontwikkeling van nieuwe plannen, tot participatietrajecten. Je gaat werkzaamheden doen, zoals het verzamelen van beleidsstukken, het meedenken aan de invulling van ruimtelijke projecten, of het uitwerken van plannen. Zo krijg je inzicht in alle relevante processen bij een project.

Wil je bij Dutchplanners een afstudeerstage doen, dan krijg je alle vrijheid om aan jouw afstudeerproject te werken. Jij bepaalt zelf het thema, wij toetsen het alleen op praktische relevantie.

Dutchplanners heeft diverse studenten begeleid van onder andere het Saxion, de WUR, Radboud Universiteit en Van Hall Larenstein. Hun bijdragen wordt hier nog steeds geroemd. De uitkomsten van de afstudeeronderzoeken van Nick, Elin en Joachas, passen we nog steeds toe in de praktijk. Zij studeerden af op het gebied van klimaatmaatregelen, participatie en stedenbouw in dorpen.

JOUW COLLEGA’S EN STAGEBEGELEIDING

Het team van Dutchplanners is zo’n 10 man sterk. Je maakt als stagiair onderdeel uit van een hecht en betrokken team. Je nieuwe collega’s hebben geen rol die in beton gegoten is. Afhankelijk van je interesses en klik, zorgen we voor een goede match voor de begeleiding van je stage.

ENTHOUSIASTE VOORGANGERS

We horen vaak dat onze stagiaires een hele mooie tijd hebben gehad bij Dutchplanners en veel hebben geleerd. ‘Onze’ Niels is het directe bewijs. Na zijn afstudeeronderzoek over het toekomstbestendig maken van stadionomgevingen is hij als planoloog bij Dutchplanners in dienst getreden.

Ook onze huidige stagiaires Jinthe en Amy vertellen je graag meer.

AMY OVER HAAR MEELOOPSTAGE

JINTHE OVER HAAR AFSTUDEERSTAGE

PAST DEZE STAGEPLAATS BIJ JOU?

Dutchplanners zoekt stagiaires met power, vragen durven te stellen en zaken ter discussie durven te stellen. Het maken van plannen en alles wat daarbij komt kijken kan best complex en overweldigend zijn. Als stagiair verwachten we van je dat je je hier doorheen slaat. We zoeken aanpakkers die met de juiste begeleiding ook goed zelfstandig kunnen werken.

REGEL DIRECT JE STAGE

Sluit deze stageplek aan bij jouw opleiding en lijkt het je leuk onderdeel uit te maken van het Dutchplannersteam?

Wil je direct solliciteren of heb je vragen, neem dan contact op met Maarten Bosman.