VEILIGE OVERSTEEK VOOR BEWONERS IN DE LEIJEN

EESTELIJKE OPENING LEIJENSEWEG

Op 27 juli 2017 was de ingebruikname van de spooronderdoorgang Leijenseweg in de gemeente De Bilt een feit. Zaterdag 16 september 2017 was de feestelijke opening. Maarten Bosman was betrokken bij de initiatieffase van dit project: geweldig om te zien hoe het werk concreet is geworden! Op de openingsdag sprak ik met collega’s waar ik met veel plezier heb samengewerkt, zoals John Kragting, Mette Corsel en Mickel van Kordelaar van de gemeente De Bilt en ontwerper Trjerk van de Lunne. Samen keken we terug op het gerealiseerde project. Een korte historie.

DE START VAN HET PROCES

Voorheen kruisten bewoners van de wijk De Leijen in Bilthoven het spoor via een spoorwegovergang. Deze overgang was onveilig en bevorderde de doorstroom niet. De overgang stond ongeveer 35 minuten per uur gesloten. Enorm lang dus. Daarnaast hebben er door de jaren heen nogal wat ongevallen plaatsgevonden, waarbij in de afgelopen 20 jaar minstens 4 doden vielen. Een bijna-ongeluk in 2011 met een busje vol kinderen was de druppel voor de gemeente en ProRail.

DE WERKZAAMHEDEN

Door de complexiteit en de schaal van het project was het belangrijk de verschillende partijen in een vroeg stadium te betrekken en met elkaar te verbinden. De ruimte om een tunnel in te passen was beperkt. Zo was het bijvoorbeeld nodig een aantal bedrijven te verplaatsen, zoals de politie en de brandweer. Ook werden enkele wegen afgesloten en werd het nieuwe zwembad niet meer direct bereikbaar. Maarten Bosman was betrokken bij het stellen van de inpassingsstudie en startte de gesprekken met de verschillende stakeholders. 

In samenwerking met de stakeholders werd de intentiefase afgerond met een maatschappelijke kosten-baten analyse en een Value Engineering sessie. In die business case zijn alle belangen en risico’s zichtbaar gemaakt en is vastgesteld wie welke kosten zou moeten betalen. Voor de realisatie was een bestemmingsplan noodzakelijk. In de voorbereidingsfase zijn verschillende milieutechnische onderzoeken uitgevoerd. Eind 2013 was het bestemmingsplan onherroepelijk en kon gestart worden met de aanbesteding. 

DE OPLEVERING

Door wat technische problemen rondom de start van de bouw startte in november 2015 pas de daadwerkelijke bouw van de tunnel. Bewoners van de wijk moesten sindsdien omrijden om thuis te komen. De gemeente beschrijft het zelf: het geduld van de bewoners is behoorlijk op de proef gesteld. Eind 2016 werd bekend dat de oplevering nog even op zich liet wachten. Maar: eind juli was het toch echt zo ver. De openstelling op 27 juli ging gepaard met een symbolische rit van politie- en brandweerwagens door de tunnel. Daarna mochten bewoners eindelijk de tunnel door. 

PLANNEN MAKEN

Van idee tot oplevering van een tunnel duurt lang. Wij zijn trots dat we een steentje hebben kunnen bijdragen aan een veiliger en beter stukje in de gemeente De Bilt!