ALLE RUIMTE VOOR DE ENERGIETRANSITIE

“Nederland moet van het gas af!” Het onderwerp is veel in het nieuws. En dat is geen toeval. Allerlei bewegingen, stromingen, ideeën, eisen en wensen versterken elkaar als het gaat om duurzaamheid. Nederland heeft het Klimaatakkoord ondertekend en we moeten snel stoppen met gaswinning, omdat Groningen verzakt.

Met andere woorden: klimaat en milieu zijn letterlijk en figuurlijk hot. Energie wordt duurder en we willen een schonere omgeving. Veel oplossingen, mogelijkheden en kansen overlappen elkaar als we kijken naar de aanpak. Bovendien zet de politiek het thema steeds nadrukkelijker op de kaart. Het lijkt erop dat de energietransitie nu echt op gang begint te komen.

EEN KWESTIE VAN RUIMTELIJKE ORDENING

Ook wij krijgen steeds meer vragen op dit vlak. Niet vreemd, want veel facetten van de energietransitie hebben te maken met ruimtelijke ordening. En laat dat nou net ónze expertise zijn. Daarom helpen we overheden en gemeentelijke instanties, waarbij wij inzetten op een verbindend participatieproces. Want bij trajecten die zoveel verschillende partijen raken, is verbinding de enige weg.

WAT CONSUMEREN WE?

Het verbruik moet omlaag. Maar voordat bijvoorbeeld stroom achter de voordeur is aangekomen, heeft het een heel netwerk gepasseerd. Hier zijn allerlei stakeholders bij betrokken. Die zijn dus ook nodig als we met de transitie aan de slag willen. Daarom analyseren wij per project de gebruikers, het verbruik en de zoekgebieden in een gemeente. Zo brengen wij kansen voor duurzame energie in beeld. Met z’n allen.

AAN DE SLAG IN TIEL

Even concreet? Prima. De gemeente Tiel helpen we met het maken van beleid voor de energietransitie. Daarbij kijken we ook naar de opwekking en het verbruik van energie. Maar we zien dat politici en inwoners vaak niet duidelijk in beeld hebben wat er komt kijken bij duurzaamheid en de energietransitie. Het zijn dan ook erg uitgeholde begrippen inmiddels, wat er weer voor zorgt dat de interesse beperkt is. Terwijl juist het creëren van draagvlak heel belangrijk is, want zoals gezegd: dit soort trajecten gaat iedereen aan.

De oplossing ligt in heldere taal, duidelijke maatregelen en duidelijke stappen in het proces. Zo begrijpt iedereen waar we het over hebben als het gaat om mogelijkheden, beperkingen en geschiktheid van oplossingen voor de stad. We leggen een logische link tussen duurzame maatregelen en de lokale situatie. Dan kan iedereen zich een beeld vormen van de gevolgen, bijvoorbeeld bij het plaatsen van alternatieve warmtevoorzieningen. En door het creëren van een gemeenschappelijke taal, communiceren alle belanghebbenden vloeiender en is er minder kans op misvattingen van elkaars standpunten.

RAAKVLAKKEN

De veranderingen veroorzaakt door de energietransitie moeten passen binnen de huidige stedelijke structuur. De energietransitie is nu eenmaal onderweg en uitstellen heeft geen zin. Hoe vinden we daar gemeenschappelijkheid? Woningdichtheid, vastgoedleeftijd, vastgoedeigenaar, industrie- en natuurgebieden: alles heeft invloed. En dat geldt ook voor de toepassingseisen van energiealternatieven. Sommige zijn alleen geschikt voor dichtbevolkte gebieden, andere werken alleen op lokale en kleine schaal. Door alle opties naast elkaar te leggen, kunnen we keuzes maken en wegstrepen. Zo begrijpt iedereen wat de realistische mogelijkheden zijn.

BELEID ZONDER VREES

Beleid met durf. Daar gaat het om. Beleidsmakers moeten niet bang zijn om een ideaalbeeld neer te leggen. Daarmee dagen we partijen uit om out-of-the-box te denken. En omdat iedereen een eigen ideaalbeeld heeft, ontstaat er discussie en vinden we ruimte voor concessies. Want dromen doe je alleen, maar de realiteit maken we samen.

REDUCEER DE ENERGIEVRAAG

Hoe pak je dat aan? Gemeentelijke instanties kunnen om te beginnen inwoners en bedrijven ondersteunen in de verduurzaming van het vastgoed. Want minder energieverlies zorgt voor minder energieverbruik en dat verlaagt de totale warmtebehoefte van een stad.

ZET ZOVEEL MOGELIJK IN OP DUURZAME BRONNEN

Aardgas is uit de gratie en net als olie is de bron eindig. Het ideaal is een zelfvoorzienende stad. Hoe komen we daar? Daar draait in feite de energietransitie om. Hoe en waar kunnen duurzame energiebronnen worden ingezet en welk effect hebben ze op de omgeving?

Wil je daar eens over sparren? Graag! Wij hebben energie zat en komen graag bij je langs.