ALS PLANOLOOG AAN DE SLAG IN BARNEVELD

BESTEMMINGSPLANNEN

Tim de Geus werkt enkele dagen in de week via Dutchplanners bij de gemeente Barneveld. Op de afdeling ruimtelijke ontwikkeling krijgt hij inzicht in de dagelijkse praktijk van belangenafwegingen bij initiatieven uit de samenleving. 

RELEVANTE ERVARING

Als recent afgestudeerde doet Tim er relevante ervaring op. Hij behandelt voornamelijk verzoeken in de eerste fase, waarvan er veel vanuit een agrarisch bedrijf komen. Barneveld is namelijk een gemeente met een groot agrarisch gebied. De aanvragen variëren van de bouw van een agrarische bedrijfswoning tot het slopen van stallen.

BETERE RUIMTELIJKE KWALITEIT

Het verdwijnen van agrarische bedrijven is al jaren een landelijke trend. Ook de gemeente Barneveld krijgt hier mee te maken. Er zijn aparte procedures voor, omdat een gemeente het opschonen van het landelijk gebied wil stimuleren voor een betere ruimtelijke kwaliteit. Het kiezen van een passende procedure is daarmee de eerste stap die een planoloog neemt. Zo leert Tim de verschillende bestemmingsplannen goed kennen.

VRAGEN OM ADVIES

Ook zet Tim intern vragen om advies uit, bijvoorbeeld over milieu, archeologie of stedenbouw. Om de juiste vragen te stellen moet je dan natuurlijk eerst zelf het dossier en de situatie goed kennen. Een leerzaam traject en waarin je veel te weten komt over het relevante beleid. Bovendien bespreken we wekelijks op het kantoor van Dutchplanners de voortgang en de leerdoelen. Zo blijft Tim zich ontwikkelen.

Bij verzoekaanvragen hoort ook de wederzijdse communicatie. Bijvoorbeeld over de manier waarop er medewerking wordt verleend of over aanvullende onderzoeken en aandachtspunten bij de bouw van een nieuw pand.