HOE RICHT JE PARTICIPATIETRAJECTEN IN?

DE OMGEVINGSWET

De aankomende Omgevingswet vraagt om meer participatie in de ruimtelijke ordening. Procedures veranderen. Voor grote ruimtelijke ontwikkelingen wordt een participatietraject verplicht gesteld.

Een succesvol participatietraject creëert nieuwe inzichten en draagvlak voor plannen. Maar als het traject niet goed wordt ingestoken geeft het een averechts effect. Afhankelijk van de locatie, omwonenden en belangen, moet een strategie worden bepaald op welke wijze tijdens het proces gecommuniceerd gaat worden. Verschillende gemeenten wensen verschillende aanpakken. Wij ondersteunen u daarbij.

PARTICIPATIE & PROCES

Elk participatietraject is anders. Dit vraagt om maatwerk en een
overheid die daarin meedenkt. Op deze manier ontstaan er nieuwe
verhoudingen en werkwijzen tussen burgers, professionals en overheid.

Vragen als; hoe start ik een participatietraject? Welke rollen hebben betrokken stakeholders? Wat zijn de spelregels? Welke rol speelt de gemeente daarin? In welke mate betrek ik bewoners bij het proces? zijn hierbij belangrijk. Wij beantwoorden deze vragen onder andere voor:

– gemeenten

– provincies

– ministeries

– ontwikkelende partijen/ ontwikkelaars

Daarnaast geven wij trainingen en workshops over beleidsontwikkeling in burgerparticipatie en overheidsparticipatie.

IN DE GATEN HOUDEN VAN INFORMATIESTROMEN

Informatiestromen zijn van groot belang voor een succesvol
participatietraject. Dit levert vragen op als: Wie levert informatie?
Wie maakt er gebruik van? Wie hebben er toegang toe? Hoe kan je de
informatie toepassen? Digitalisering zorgt er voor dat er naast de
traditionele kanalen informatie verzonden of ontvangen kan worden via
alternatieve kanalen. Wij kunnen inzichtelijk maken welke
kanalen, zowel online als offline, zowel bottom-up als top-down, van waarde
zijn voor het participatietraject.

KEUZES BIJ ON- EN OFFLINE COMMUNICATIE

Er zijn veel keuzes te maken op welke wijze participatie bij
projecten wordt toegepast. Dutchplanners heeft ervaring bij het bepalen
van de juiste tool hierbij en kan partijen daarbij ondersteunen. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan de organisatie van inspraakbijeenkomsten,
klankbordavonden of het opstellen van informatiebrieven. Daarnaast
kunnen wij u ook ondersteunen bij online communicatie via social media
of participatieplatforms.

Vragen over deze dienst? Neem contact met ons op.