VERBINDING ROND EEN TUNNEL

GEBIEDSONTWIKKELING: ONTWIKKELING NAAR SPOORTUNNEL DE BILT IN GOEDE BANEN LEIDEN

De gemeente De Bilt wil de spoorwegovergang aan de Leijenseweg vervangen door een tunnel. Een onderdoorgang maakt deze locatie een stuk veiliger en verbetert de verkeersdoorstroming in de wijk De Leijen. De Bilt realiseert de tunnel in samenwerking met ProRail, de regio en de provincie. De Bilt heeft ons ingeschakeld om het proces in de intentiefase te begeleiden. De komst van de tunnel heeft uiteenlopende gevolgen voor bedrijfsleven, inwoners en infrastructuur in het gebied. Daarom is het van groot belang alle partijen in een vroeg stadium met elkaar te verbinden. In de intentiefase heeft Maarten als procesmanager op een open wijze de ontwikkeling in goede banen geleid.

PROCES: GESPREKKEN STAKEHOLDERS

De intentiefase startte met gesprekken met alle stakeholders. Naast medewerkers van de gemeente, provincie, ProRail en de NS, waren dat ook ondernemers en bewoners. Het aanleggen van lange hellingbanen bij de tunnel betekent ingrijpende veranderingen in de omgeving. Zo moesten politie- en brandweerposten en bushaltes verplaatsen. Ook heeft de tunnel effect op kruispunten in woonwijken. In gesprekken met omwonenden werden zorgen geuit, zoals over de bereikbaarheid tijdens de bouw. Vanuit zijn kennis en ervaring met infrastructurele projecten kon Maarten Bosman op niveau schakelen met alle partijen en met bewoners spreken over hun zorgen. Het belangrijkste doel was om via een prettige samenwerking met alle betrokkenen het maximale resultaat te behalen binnen de financiële en wettelijke kaders.

RESULTAAT: VAN MAATSCHAPPELIJKE KOSTEN-BATENANALYSE TOT AANLEG

In samenwerking met de stakeholders werd de intentiefase afgerond met een maatschappelijke kosten-baten analyse en een Value Engineering sessie. In die business case zijn alle belangen en risico’s zichtbaar gemaakt en is vastgesteld wie welke kosten zou moeten betalen. Voor de realisatie was een bestemmingsplan noodzakelijk. Daarvoor is het project overgedragen aan een projectleider die het aanleggen van de tunnel verder begeleidt. Eind juli 2017 moet de tunnel open zijn voor verkeer.

DEELPROJECTEN BIJ SPOORTUNNEL

Omdat de impact van de aanleg van een tunnel groot is, zijn diverse andere deelprojecten gestart die in dit kader zijn begeleid:

  • Verplaatsen van bedrijven zoals de politie en de brandweer
  • Herontwikkelen locatie politie en brandweer

Herontwikkeling aanliggende bedrijfslocatie met ongeveer 80 woningen

MEER INFORMATIE

U vindt meer informatie op de website van de gemeente De Bilt.