Category: PROJECTEN

ONDERSTEUNING VOOR INWONERS RICHTING OVERHEID

ONDERSTEUNING VOOR INWONERS RICHTING OVERHEID

ONDERSTEUNING VOOR INWONERS RICHTING OVERHEID LOCATIEONTWIKKELING: VISIE BEWONERS PLAN MOORWIJK BOXTEL Voor het opstellen van een visie op het gebied Moorwijk in Boxtel werd Maarten Bosman door een aantal bewoners ingeschakeld. Zij wilden deskundige hulp bij het verwoorden van hun belangen naar de gemeente toe. Samen met de bewoners stelde Dutchplanners de visie ‘Vens van […]

REGEL DIE BURGERINITIATIEVEN!

REGEL DIE BURGERINITIATIEVEN!

BELEIDSONTWIKKELING: RAPPORT, BOEK EN TRAINING ‘REGEL DIE BURGERINITIATIEVEN’ In steeds meer gemeenten starten inwoners een eigen initiatief voor een activiteit in de openbare ruimte. Hoe gemeenten en andere overheidsinstanties deze burgerinitiatieven kunnen organiseren en laten opbloeien was onderdeel van een vraag van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK). Zij gaven Mark Verhijde en Maarten Bosman […]

VERSTERKING VAN UTRECHT

VERSTERKING VAN UTRECHT

BELEIDSONTWIKKELING: ONTWIKKELEN STRATEGISCHE VISIE MET EN VOOR DE STAD UTRECHT ‘Bestemming Utrecht, stad van kennis en cultuur.’ Dat is de positionering van de stad Utrecht en de lijn waarop verschillende projecten gebrand worden. Dit is het resultaat van de strategische visie waar Dutchplanners aan heeft meegewerkt. Utrecht is een stad met bijzondere potenties. Door de […]

VERBINDING ROND EEN TUNNEL

VERBINDING ROND EEN TUNNEL

GEBIEDSONTWIKKELING: ONTWIKKELING NAAR SPOORTUNNEL DE BILT IN GOEDE BANEN LEIDEN De gemeente De Bilt wil de spoorwegovergang aan de Leijenseweg vervangen door een tunnel. Een onderdoorgang maakt deze locatie een stuk veiliger en verbetert de verkeersdoorstroming in de wijk De Leijen. De Bilt realiseert de tunnel in samenwerking met ProRail, de regio en de provincie. […]

OPENBAAR VERVOER ALS RUGGENGRAAT VAN STEDELIJKE ONTWIKKELING

OPENBAAR VERVOER ALS RUGGENGRAAT VAN STEDELIJKE ONTWIKKELING

WAT IS TRANSIT ORIENTED DEVELOPMENT? Transit oriented development is een concept voor openbaar vervoer en ruimtelijke ordening waarbij infrastructuur en inrichting op het gebied van zowel planvorming, financiering en exploitatie geïntegreerd worden aangepakt. Het openbaar vervoerssysteem wordt hierbij als de ruggengraat en aanjager van de stedelijke ontwikkeling gezien. Meer weten? Klik hier. TRANSIT ORIENTED DEVELOPMENT ALS […]

EEN INTERIM BELEIDSMEDEWERKER VOOR LISSE

EEN INTERIM BELEIDSMEDEWERKER VOOR LISSE

EXTRA CAPACITEIT In het voorjaar van 2015 had de gemeente Lisse enkele flinke uitdagingen op het gebied van woonbeleid. De druk op de woningmarkt is er groot! De gemeente zocht extra capaciteit en wij mochten aan de slag via JS Consultancy. WOONVISIE MET RESULTAAT We legden een stevige basis met een nieuwe woonvisie. Daarin gaven […]

EXTRA ONDERSTEUNING VOOR DE PROVINCIE GELDERLAND

EXTRA ONDERSTEUNING VOOR DE PROVINCIE GELDERLAND

De provincie Gelderland werkt aan diverse provinciale inpassingsplannen (PIP) in de provincie. Voor het begeleiden van die plannen zocht de provincie naar extra capaciteit. Het gaat dan om het voorbereiden van de plannen, het uitzetten van de verschillende onderzoeken en het voorbereiden van de procedure. Voor de provincie Gelderland werken we aan 2 grote infra-projecten: […]

BOUWEN, BOUWEN, BOUWEN!

BOUWEN, BOUWEN, BOUWEN!

WOONAGENDA HOLLAND RIJNLAND VASTGESTELD Bouwen, bouwen, bouwen! Dat was het credo van gedeputeerde Bom-Lemstra aan de alle portefeuillehouders wonen van verschillende regio’s in Zuid-Holland eind 2016. De provincie heeft daarom een verstedelijkingsagenda opgesteld. Provinciale Staten van Zuid-Holland verzocht alle regio’s om de woonagenda’s erop aan te passen en de nieuwe taakstellingen erin op te nemen. […]

SLIM PARKEREN IN HET BESTEMMINGSPLAN

SLIM PARKEREN IN HET BESTEMMINGSPLAN

EEN NIEUW BELEIDSKADER Sinds 2014 horen regels voor parkeren in het bestemmingsplan. En er kan een koppeling worden gemaakt met beleidsregels. Het gevolg? Meer flexibiliteit! Uiterlijk 1 juli 2018 moeten alle gemeenten deze regels hebben vastgelegd. Daarom hebben wij voor Winterswijk het Facetbestemmingplan Parkeren 2018 opgesteld. Wij richtten ons daarbij op het proces én op […]

ONTWIKKELEN MET CULTUURHISTORISCHE WAARDE

ONTWIKKELEN MET CULTUURHISTORISCHE WAARDE

BUITENPLAATS IN VREELAND In het buitengebied van Vreeland ligt de historische buitenplaats Slotzicht, langs de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Op het terrein staan meerdere gebouwen, veelal in een vervallen staat. Vroeger was het onderdeel van het landgoed Slotzicht. Daarna is het verkocht. Onze opdrachtgever wil de oude bebouwing opruimen en er een vrijstaande woning bouwen, in […]