VERSTERKING VAN UTRECHT

BELEIDSONTWIKKELING: ONTWIKKELEN STRATEGISCHE VISIE MET EN VOOR DE STAD UTRECHT

‘Bestemming Utrecht, stad van kennis en cultuur.’ Dat is de positionering van de stad Utrecht en de lijn waarop verschillende projecten gebrand worden. Dit is het resultaat van de strategische visie waar Dutchplanners aan heeft meegewerkt. Utrecht is een stad met bijzondere potenties. Door de positionering laten we dit zien en versterken we Utrecht als stad. Maarten Bosman, Kirsten van den Berg en Jeroen Laven hebben in opdracht van Integraal Strategisch Beleid een visie opgesteld. Belangrijk onderdeel hierbij was de organisatie van het proces. De positionering van Utrecht als stad van kennis en cultuur geeft sturing en inspiratie aan projecten en evenementen, zoals de Stadsagenda 2012.

PROCES: ALLERLEI UTRECHTERS PRAATTEN MEE

In 2008 startte de werkgroep met de werkhypothese dat Utrecht de stad is van kennis en cultuur. De hypothese was gebaseerd op bestaande kwaliteiten. Namelijk dat Utrecht veel kenniswerkers heeft, de universiteit de grootste is van het land en dat er veel cultuur aanwezig is. Het is de vierde stad van Nederland, ligt centraal en staat in West-Europa economisch aan de top. Ook is Utrecht een bakermat voor nieuwe bedrijven en kent de stad een opvallend groeiende creatieve industrie. Maar herkennen Utrechters zich ook in deze werkhypothese? Om dat onderzoeken kregen allerlei Utrechters – van taxichauffeur tot BN’er – dezelfde vragen voorgelegd. In grote lijn gaven zij aan of ze deze positionering herkenden, hoe Utrecht dit zou kunnen uitvoeren en welke activiteiten zij daarbij zagen.

RESULTAAT: BREED GEDRAGEN VISIE OP MERK UTRECHT

Dutchplanners heeft werksessies georganiseerd met mensen uit de gemeentelijke organisatie waarbij de werkhypothese is getoetst. Medewerkers van de dienst hebben vervolgens gesprekken gevoerd met belangenorganisaties en andere stakeholders in de stad. Daarbij vroegen zij hoe stakeholders tegen deze thema’s aankeken en in hoeverre de onderwerpen een relatie hebben met hun dagelijkse werkzaamheden. Op deze manier is een breed gedragen visie op het ‘merk’ Utrecht ontstaan. In 2009 is het Position Paper uitgegeven en vanaf dat moment is de positionering uitgedragen. Zo is deze meegenomen bij de vaststelling van de Stadsagenda in 2012. Daarin zijn onder andere keuzes gemaakt voor ontwikkelingen op het vlak van kennis en cultuur.

Bekijk hier het position paper ‘Bestemming Utrecht, stad van kennis en cultuur’