ALLE RUIMTE IN RUURLO

Boerderij Berenschot ligt in het buitengebied van het mooie Ruurlo. Hij stamt uit 1884 en door de jaren heen is er allerlei bebouwing toegevoegd. Zo staat er nu een tweede woning naast en diverse veestallen. Maar boerenactiviteiten zijn er niet meer en de gebouwen staan leeg. Daarom wilde de eigenaar herontwikkelen. We mochten een handje helpen en de plannen zijn op 18 februari 2020 in de raadsvergadering van de gemeente goedgekeurd.

AANPAK: RUIMTE-VOOR-RUIMTE

Het plan was om gebruik te maken van de ruimte-voor-ruimte-regeling (ook wel rood-voor-rood) van de gemeente Berkelland. In de praktijk betekent dat stallen slopen in ruil voor twee bouwkavels en compensatievoor de aanplant van groen. Met de toevoeging van twee nieuwe woningen ontstaat een rustiek woonerf. Dit is nu ook vastgelegd in het bestemmingsplan. Eis van de gemeente was dat in een inrichtingsplan de situatie werd vastgelegd.

PROCES: VAN ONDERZOEK NAAR VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN

Volgens de ruimte-voor-ruimte regeling moest de agrarische bestemming planologisch gesaneerd worden. Ook hebben we in een inrichtingsplan de cultuurhistorische- en landschappelijke waarden vastgelegd. Dat had onder andere te maken met het herstel van de es en het versterken van de structuur van het kenmerkende kampenlandschap.

RESULTAAT: EEN RUSTIEK WOONERF IN HET BUITENGEBIED

Het resultaat is ten eerste natuurlijk dat de eigenaar zijn woonerf nu naar eigen inzicht kan inrichten. Het bestemmingsplan is vastgesteld zodat alles volgens de regels verloopt. Nu kunnen de stallen gesloopt worden en de bouwkavels gaan in de verkoop. En binnen enkele maanden ontstaat er een kleine gemeenschap in een prachtig gebied.