KRUIMELEN IN APELDOORN

PLANTOETSING VAN BOUWAANVRAGEN

Harmen Wolthoff werkt als stedenbouwkundig adviseur plantoetsing bij de gemeente Apeldoorn. Hij ondersteunt daar de bouwplantoetsers die bouwaanvragen beoordelen. Veel inwoners willen iets aan of om hun huis doen, zoals een schuur in de tuin of een dakkapel. Dan moet beoordeeld worden of het binnen het bestemmingsplan past of niet.

Wat is jouw rol, Harmen? “Het bestemmingsplan is in feite heel zwartwit. Een aanvraag past wel binnen de regels, of niet. Maar in Nederland hebben we ook nog de zogenaamde Kruimelregeling. Die rekt de regels een klein beetje op. Daar kom ik om de hoek kijken. Ik probeer te bepalen of de aanvragen met een kleine aanpassing of met een simpele ontheffing toch mogelijk zijn.”

PLANNEN WAARMAKEN

“Uitgangspunt daarbij is of het op een realistische manier in de omgeving en stedenbouwkundige context past. Vaak is dat wel mogelijk, bijvoorbeeld door een kleine aanpassingen van de hoogte, breedte of plaatsing van een bouwwerk. De gemeente wil mensen graag helpen hun plannen waar te maken binnen de gemeenschappelijke regels. En ze wil snel duidelijkheid bieden, zodat inwoners niet een half jaar in onzekerheid op de uitkomst van een vergunningsaanvraag zitten te wachten.”

Kun je daar een voorbeeld van geven? “De bewoner van een hoekhuis wilde een carport voor de deur. Dat kan natuurlijk. Qua oppervlakte paste dat binnen het bestemmingsplan. Alleen een deel van de carport viel in een stuk grond dat een tuinfunctie heeft en het bouwwerk stak uit voor de voorgevel. Dat mag dus niet volgens de regels, om de openheid van het straatbeeld en het totale stedenbouwkundige beeld intact te houden. Dus hebben we geadviseerd om het ontwerp van de carport niet te veranderen, maar het wel een stuk te verplaatsen. Achter de rooilijn. Dan mag het gebouwd worden.”

ALLE ASPECTEN VAN STEDENBOUW

Wat is jouw toegevoegde waarde? “Mijn kennis en focus ligt vooral op het beoordelen van de effecten van de kruimelregeling binnen de ruimtelijke context. Apeldoorn heeft ruimtelijke kwaliteit hoog in het vaandel staan. Ze stellen hoge eisen aan bebouwing en willen vooral een groene stad zijn, als uitloper van de Veluwe. Je mag er bijvoorbeeld geen schuttingen plaatsen langs de weg, maar wel een groene heg. Ik vind het gewoon heel mooi om alle aspecten die met stedenbouw te maken hebben samen te zien komen in mijn adviezen. Welstand, cultuurhistorie, planologie, ruimtelijke ordening; alles komt aan bod. En ook moet ik snel kunnen schakelen tussen de verschillende professies. Zo zie je dat een simpele bouwaanvraag toch heel veel invloed op de omgeving kan hebben.”

RUIMTELIJKE KOOKBOEKEN

Keur je veel aanvragen af? “Nee. Apeldoorn is een progressieve gemeente. Ze zijn absoluut niet tegen verandering in de stad, maar willen wel dat het met zorg, beleid en kwaliteit gebeurt. Daarom hebben zij Ruimtelijke Kookboeken uitgebracht. Zo weten inwoners op voorhand wat er van ze wordt verwacht bij een bouwaanvraag.”

“Ook zit ik een uur in de week bij de welstandscommissie die de uiteindelijke goedkeuring moet geven. Ik kan dan mijn adviezen duidelijk uitleggen en intern de lijnen kort houden. Zo voorkomen we misverstanden en onduidelijkheden. Ik werk er twee dagen in de week. Vooral dus achter de schermen. Ik loop veel tussen verschillende afdelingen om te overleggen, advies te vragen en informatie in te winnen. De mensen die er vast werken kennen de gemeente en de bestemmingsplannen natuurlijk beter dan ik.”