BOUWEN, BOUWEN, BOUWEN!

WOONAGENDA HOLLAND RIJNLAND VASTGESTELD

Bouwen, bouwen, bouwen! Dat was het credo van gedeputeerde Bom-Lemstra aan de alle portefeuillehouders wonen van verschillende regio’s in Zuid-Holland eind 2016. De provincie heeft daarom een verstedelijkingsagenda opgesteld. Provinciale Staten van Zuid-Holland verzocht alle regio’s om de woonagenda’s erop aan te passen en de nieuwe taakstellingen erin op te nemen. De bestaande woonagenda van Holland Rijnland dateerde van 2014.

GEMEENTEN MET EEN EIGEN SIGNATUUR

Regio Holland Rijnland bestaat uit 14 gemeenten en is opgedeeld in drie sub-regio’s: de Duin- en Bollenstreek in het noorden, het westelijke deel met onder andere Katwijk, Leiden en Oegstgeest en een oostelijk deel met Alphen aan de Rijn en Kaag en Braassem. Elk met hun eigen signatuur en opgave.Voor de regiecoördinatie in het proces is een kopgroep geformeerd met uit elke regio een teamlid. Maarten zat in het team vanuit de Duin- en Bollenstreek. Bureau Companen werd geselecteerd voor de uitvoer en er zijn verschillende bijeenkomsten georganiseerd

HET RESULTAAT

Een breed gedragen Regionale Woonagenda, die op 14 maart 2018 door het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland is vastgesteld, inclusief een uitvoeringagenda. De regio gaat komende tijd verder met het uitwerken.