SLIM PARKEREN IN HET BESTEMMINGSPLAN

EEN NIEUW BELEIDSKADER

Sinds 2014 horen regels voor parkeren in het bestemmingsplan. En er kan een koppeling worden gemaakt met beleidsregels. Het gevolg? Meer flexibiliteit! Uiterlijk 1 juli 2018 moeten alle gemeenten deze regels hebben vastgelegd. Daarom hebben wij voor Winterswijk het Facetbestemmingplan Parkeren 2018 opgesteld. Wij richtten ons daarbij op het proces én op de inhoud. Dat begon met een plan van aanpak. Samen met opdrachtgever en bestuurders hebben we de basishouding en ambitie van het beleidskader vastgelegd. Willen we ruimte geven? Of blijven we dichtbij het bestaande beleid. Daarin houden we alvast rekening met de aanstaande Omgevingswet en het daaruit voortvloeiende Omgevingsplan.

FACETBESTEMMINGSPLAN IN HET OMGEVINGSPLAN

Het Facetbestemmingplan Parkeren Winterswijk 2018 wordt uiteindelijk in het Omgevingsplan opgenomen. Het plan vervangt alle 81 bestaande bestemmingplannen en de bestaande nota parkeren uit 2013 en ligt van 28 maart tot 8 mei ter inzage (link toevoegen naar ruimtelijke plannen). Daarna gaat het naar de gemeenteraad.

BREDERE REIKWIJDTE

Het omgevingsplan heeft een veel bredere reikwijdte dan het bestemmingsplan. Alle gemeentelijke regels over de fysieke leefomgeving komen erin, met een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. De regels mogen niet meer in een andere verordening staan.

HOE HOUDT HET FACETBESTEMMINGSPLAN REKENING MET DE KOMST VAN DE OMGEVINGSWET:

  • De Nota parkeernormen Winterswijk vertaald naar beleidsregels.
  • Open, kwalitatieve normen voor parkeren, later ingevuld door beleidsregels.
  • Gebiedsgerichte parkeerregelingen voor verschillende zones, dus flexibeler.

Met deze flexibiliteit en openheid kan het parkeerbeleid straks in één keer overgenomen worden in het Omgevingsplan. Daarbij hebben we goed gekeken naar de specifieke situatie in Winterswijk. Het ligt in een landelijk gebied in het oosten van het land. De afgelegde afstanden zijn gemiddeld groter, dus is het autobezit hoger.

WAT LEVERT DE OMGEVINGSWET OP?

De Omgevingswet treedt binnenkort in werking. Hiermee wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Zo ontstaat er meer ruimte voor gemeenten, provincies en waterschappen om hun omgevingsbeleid af te stemmen op hun behoeften en doelstellingen.

  • Van 26 wetten naar 1
  • Van 5000 wetsartikelen naar 350
  • Van 120 ministeriële regelingen naar 10
  • Van 120 algemene maatregelen van bestuur naar 4
  • 1 wet voor de hele leefomgeving
  • De wet maakt het mogelijk om lokale problemen ook lokaal op te lossen
  • Van meerdere bestemmingsplannen naar 1 omgevingsplan

Ook jouw beleid alvast afstemmen op de Omgevingswet? Neem even contact op dan praten we verder.