REGEL DIE BURGERINITIATIEVEN!

BELEIDSONTWIKKELING: RAPPORT, BOEK EN TRAINING ‘REGEL DIE BURGERINITIATIEVEN’

In steeds meer gemeenten starten inwoners een eigen initiatief voor een activiteit in de openbare ruimte. Hoe gemeenten en andere overheidsinstanties deze burgerinitiatieven kunnen organiseren en laten opbloeien was onderdeel van een vraag van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK). Zij gaven Mark Verhijde en Maarten Bosman opdracht de juridische aspecten zoals risico’s en aansprakelijkheid van burgerinitiatieven te onderzoeken. De uitkomsten staan in het boek ‘Regel die burgerinitiatieven’. Inmiddels geven Mark Verhijde en Maarten Bosman hier ook trainingen over aan gemeenten en maatschappelijke organisaties.

PROCES: INITIATIEFNEMERS BEWUST MAKEN EN OP WEG HELPEN

Voor het rapport is aansprakelijkheid onderzocht bij zo’n zeventig burgerinitiatieven. Daarnaast zijn relevante gemeentelijke procedures en beleidsnotities doorgenomen en zijn er werksessies georganiseerd met een aantal gemeenten, bewoners(groepen) en expertorganisaties. Het rapport is verwerkt tot een boek dat ingaat op vragen en antwoorden over risico’s en aansprakelijkheid.

RESULTAAT: BOEK ‘REGEL DIE BURGERINITIATIEVEN’

In het boek staan voorbeelden, achtergrondinformatie, teksten met ‘voer voor juristen’ en prikkelende ‘waar of niet waar?’-vragen en bevat:

  • Een analyse van 67 burgerinitiatieven uit de gemeenten Den Helder, Deventer en Venray.
  • Inzicht in de juridische kansen en valkuilen.
  • Alles over gedogen, stimuleren, adopteren van burgerinitiatieven.
  • Een analysetool om per project aansprakelijkheidsrisico’s scherp te krijgen.
  • Inspirerende praktijkvoorbeelden met kansen voor burgerparticipatie.
  • Concrete analyses van onder meer: zelfbeheer groen, spelen en speelvoorzieningen, zelfbeheer gebouwen, tijdelijk gebruik van lege ruimte, en evenementen.

TRAINING VOOR AMBTENAREN EN INITIATIEFNEMERS

Na het uitkomen van het rapport bleek dat er een bredere behoefte bestond om de uitkomsten te delen. Het is belangrijk dat ambtenaren én initiatiefnemers de kennis en kunde hebben om dergelijke kwesties op een eenvoudige manier aan te pakken. Met die kennis kunnen zij initiatiefnemers bewust maken en verder op weg helpen. Daarom organiseren Mark Verhijde en Maarten Bosman regelmatig interactieve sessies. Daarin komen kwesties aan de orde rondom risico’s, of wat er gebeurt als er schade ontstaat. Vaak komt er bij initiatieven veel kijken, zoals horecavergunningen of verzekeringen van een buurthuis. Met de juiste kennis kan ‘koudwatervrees’ bij ambtenaren met wijkontwikkeling, beheer of samenleving in hun portefeuille worden weggenomen. Meer kennis en training draagt er aan bij dat gemeenten burgerinitiatieven op een open manier kunnen ondersteunen.

LEZENSWAARDIG WERK, REGEL DIE BURGERINITIATIEVEN!

In drie gemeenten (Den Helder, Deventer en Venray) zijn tientallen zeer diverse initiatieven (zoals zelfbeheer, evenementen, spelen en tijdelijk gebruik) beschreven en van commentaar voorzien. Dit alles is op een handzame en toegankelijke manier gedaan. Voor gemeenten die meer zicht willen krijgen op een verstandig risicobeleid bij burgerinitiatieven is dit een lezenswaardig werk. Stadswerk 07 /2014

MEER INFORMATIE

Download boek ‘Regel die burgerinitiatieven’ of bekijk diverse cursussen op het vlak van aansprakelijkheid en burgerinitiatieven. Je kunt het boek ook in hardcopy kopen. Voor de aanschaf van meerdere boeken is een staffelkorting mogelijk.